Sirah Khulafa' ar-Rasyidin 3.0 - Saidina Umar al-Khattab (13.12.15)

[ Ringkasan: Sirah Khulafa Ar Rasyidin 3.0 – Saidina Umar al-Khattab ]

PENYAMPAI: USTAZ MUHAMMAD ALIFFUDIN BIN RAMLEE
TARIKH: 13 DISEMBER 2015
HARI: AHAD
MASA: 3.15 - 5.00 PTG
TEMPAT: QAAH IBNU SINA

Biodata Saidina Umar Al Khattab
Ø  Keturunan: Bani Adi 
Ø  Ciri-ciri: 
ü  Tinggi,
ü  Botak dibahagian depan kepala,
ü  Berkulit kuning,
ü  Janggutnya diinai. 
Ø  Sangat tawaduk orangnya.
Ø  Kehidupan beliau sangat sederhana.
Ø  Jarang ketawa dan tidak pernah bergurau dengan sesiapapun.
Ø  Jumlah anak saidina Umar adalah 13orang.
Ø  Memeluk Islam ketika berusia 27 tahun. 
Ø  Digelar Amirul Mukminin. 
Ø  Orang pertama yang membuat kalendar hijrah.
Ø  Mengumpulkan manusia untuk melakukan solat terawih berjemaah.
Ø  Merupakan khalifah yang paling banyak melakukan penaklukan dan yang pertama membina kota.
Ø  Khalifah pertama yang melaksanakan sistem bayaran gaji kepada tentera.

Kelebihan Saidina Umar: 
Ø  Mempunyai ilmu yang sangat tinggi.
Ø  Luasnya penyebaran islam ketika pemerintahan Saidina Umar.
Ø  Selalu menjadi pendamping Nabi Muhammad S.A.W.
Ø  Bijak menguruskan harta.
Ø  Merupakan sahabat yang selalu mendapat ilham dari Allah S.W.T . 
Ø  Saidina Umar dipilih untuk menggantikan Saidina Abu Bakar kerana agamanya yang mantap dan ilmunya yang banyak. 
Ø  Syaitan tidak akan lalu mana-mana jalan yang dilalui oleh Saidina Umar.Wallahu’alam.

Sirah Khulafa' ar-Rasyidin 2.0 - Saidina Abu Bakar [6.12.15]

[RINGKASAN SIRAH KHULAFA’ AR-RASYIDIN 2.0 – SAIDINA ABU BAKAR]

PENYAMPAI: USTAZ MUHAMMAD ALIFFUDIN BIN RAMLEE
TARIKH: 6 DISEMBER 2015 
HARI: AHAD
MASA: 3.30 - 5.30 PETANG
TEMPAT: QAAH IBNU SINA

Ø  Sikap Saidina Fatimah dan Ali r.a terhadap Abu Bakar r.a disebabkan masalah warisan Nabi s.a.w,
Ø  Abu bakar mengatakan yang beliau mendengar Rasullulah bersabda : “Kami tidak mewariskan dan apapun yang kami tinggalkan hakikatnya adalah sedekah dan sesungguhnya keluarga Muhammad mendapatkan nafkah makan mereka dari hasil harta ini”.
Ø  Sejak dari itu Fatimah memboikot dan tidak berbicara dengan Abu Bakar sehingga wafat.
Ø  Ali r.a tidak membaiat Abu bakar tetapi setelah kematian Fatimah, beliau berbaiat dengan Abu Bakar.
Ø  Ada riwayat mengatakan Abu Bakar meminta maaf kepada Fatimah sebelum wafatnya beliau.
Ø  Setelah kematian Rasulullah Abu Bakar memberi khutbah di hadapan kaum muslimin setelah dibaiat dan dikebumikan Rasulullah. Isi kandungannya banyak menasihati kaum muslimin
Ø  Setelah kematian Rasulullah banyak terjadi kacau bilau di Jurf, kelihatan banyak kemunafikan di Madinah , golongan tidak mahu bayar zakat dan banyak lagi.
Ø  Disebabkan banyak masalah yang berlaku, ramai yang mengusul kepada Abu Bakar untuk mundakan kebrerangkatan pasukan Usamah . Tetapi, Abu Bakar dengan tegas menolak saranan tersebut.
Ø  Pasukan usamah membawa kemashlahatan besar waktu itu kerana mereka (perkampungan arab) merasakan mereka memiliki pertahanan yang kuat di Madinah.
Ø  Abu Bakar menumpaskan golongan murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat.
Ø  Tepat pada bulan Jamadil Akhir tahun 11 H, Abu Bakar mengerahkan seluruh penduduk Madinah dan para pemimpin perbatasan untuk menyerbu orang-orang arab yang murtad sekitar Madinah ataupun turut membantu musuh yang sebelumnya menyerang madinah.
Ø  Abu Bakar telah membekali setiap panglima pasukan sepucuk surat kepada orang-orang murtad, dan memerintahkan setiap panglima berangkat dengan kelompoknya masing-masing.
Ø  Abu Bakar melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima perang dalam operasi menumpaskan golongan murtad.
Ø  Peperangan Buzaah dan penyerangan ke Bani Asad. Khalid dapat mengalahkan dua pasukan yang hebat iaitu pasukan Thulaihah dan pasukan Uyainah bin Hishn.
Ø  Utusan Bani Asad dan Ghathafan kepada Abu Bakar untuk meminta pendamaian. Abu bakar memberi dua alternative kepadanya iaitu pertama peperangan yang akan menghabisi mereka, kedua yang menghina mereka.
Ø  Abu Bakar mengutuskan Khalid al- Walid untuk memerangi bani Hanifah di Yamamah.
Ø  Khalid berjalan menuju Bani hanifah dan tiap kali melewati kaum yang murtad , ia pasti menghabisinya.
Ø  Khalid menyerbu mereka hingga lari bercerai-berai dan akhirnya Khalid berhasil mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab.
Wallahu’alam.

Sirah Khulafa' ar - Rasyidin 1.0 - Saidina Abu Bakar [29.11.15]

RINGKASAN SIRAH KHULAFA' AR - RASYIDIN 1.0 - SAIDINA ABU BAKAR

PENGISI: USTAZ MUHAMMAD ALIFFUDIN BIN RAMLEE
TARIKH: 29 NOVEMBER 2015
HARI: AHAD
MASA: 3.00 P.M
TEMPAT: QAAH IBNU SINA (QIS)

Saiyidina Abu Bakar, Saiyidina Umar, Saiyidina  Uthman dan Saiyidina Ali merupakan khalifah selepas kewafatan Rasulullah yang dikenali sebagai zaman pemerintahan khulafa' ar-rasyidin. Di mana ketika itu Islam tersebar luas dengan penuh keizzahannya.

Mereka bukan sahaja hebat dalam urusan pemerintahan, namun mereka juga hebat dalam urusan agama sehingga mereka digolongkan antara sahabat yang dijamin syurga.

Abu Bakar As-Siddiq Sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin Yang Pertama.

Ø  Cara bertemu dengan Nabi adalah melalui datuknya.
Ø  Ibu dan ayahnya berasal daripada Bani Taim
Ø  Gelarannya pada zaman jahiliyah adalah Atiq.
Ø  Mempunyai fizikal yang kurus, putih, anak mata yang hitam, berkening lebar dan selalu mewarnai janggutnya dengan inai.
Ø  Abu Bakar adalah lelaki pertama yang memeluk Islam ketika itu.
Ø  Saidatina Asma’ merupakan anak daripada isterinya yang pertama.
Ø  Hasil daripada pernikahannya dengan isteri kedua maka lahirlah Saidatina Aisyah dan Abdurrahman.
Ø  Beliau adalah orang yang paling banyak ilmu, dan umat ketika itu pasti tunduk dengan setiap kata-kata Abu Bakar.
Ø  Sahabat-sahabat berpendapat bahawa Abu Bakar adalah manusia kedua paling baik selepas Rasulullah.
Ø  Abu Bakar juga adalah sahabat yang paling dicintai Rasulullah.
Ø  Disirahkan bahawa Abu Bakar adalah orang yang paling banyak membebaskan hamba-hamba Musyrikin.
Ø  Beliau juga menyertai semua peperangan ketika itu, dan beliau adalah teman penghijrahan Nabi SAW.
Ø  Tempoh kekhalifannya selepas wafatnya Rasulullah berjalan selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada hari Isnin malam Selasa, ketika berumur 63 tahun.
Ø  Pada hari kelima sebelum Rasulullah wafat, baginda telah memberi isyarat bahawa Abu Bakar yang akan menggantikan pemerintahannya.
Ø  Abu Bakar juga pernah mempertahankan hujah kepada isteri Rasulullah selepas kewafatan baginda yang didengarnya di kala mereka yang lain tidak mendengar bahawa "Para Nabi tidak akan mewariskan harta, tetapi harta itu menjadi sedekah."Wallahu’alam.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...