Sirah Khulafa' ar-Rasyidin 2.0 - Saidina Abu Bakar [6.12.15]

[RINGKASAN SIRAH KHULAFA’ AR-RASYIDIN 2.0 – SAIDINA ABU BAKAR]

PENYAMPAI: USTAZ MUHAMMAD ALIFFUDIN BIN RAMLEE
TARIKH: 6 DISEMBER 2015 
HARI: AHAD
MASA: 3.30 - 5.30 PETANG
TEMPAT: QAAH IBNU SINA

Ø  Sikap Saidina Fatimah dan Ali r.a terhadap Abu Bakar r.a disebabkan masalah warisan Nabi s.a.w,
Ø  Abu bakar mengatakan yang beliau mendengar Rasullulah bersabda : “Kami tidak mewariskan dan apapun yang kami tinggalkan hakikatnya adalah sedekah dan sesungguhnya keluarga Muhammad mendapatkan nafkah makan mereka dari hasil harta ini”.
Ø  Sejak dari itu Fatimah memboikot dan tidak berbicara dengan Abu Bakar sehingga wafat.
Ø  Ali r.a tidak membaiat Abu bakar tetapi setelah kematian Fatimah, beliau berbaiat dengan Abu Bakar.
Ø  Ada riwayat mengatakan Abu Bakar meminta maaf kepada Fatimah sebelum wafatnya beliau.
Ø  Setelah kematian Rasulullah Abu Bakar memberi khutbah di hadapan kaum muslimin setelah dibaiat dan dikebumikan Rasulullah. Isi kandungannya banyak menasihati kaum muslimin
Ø  Setelah kematian Rasulullah banyak terjadi kacau bilau di Jurf, kelihatan banyak kemunafikan di Madinah , golongan tidak mahu bayar zakat dan banyak lagi.
Ø  Disebabkan banyak masalah yang berlaku, ramai yang mengusul kepada Abu Bakar untuk mundakan kebrerangkatan pasukan Usamah . Tetapi, Abu Bakar dengan tegas menolak saranan tersebut.
Ø  Pasukan usamah membawa kemashlahatan besar waktu itu kerana mereka (perkampungan arab) merasakan mereka memiliki pertahanan yang kuat di Madinah.
Ø  Abu Bakar menumpaskan golongan murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat.
Ø  Tepat pada bulan Jamadil Akhir tahun 11 H, Abu Bakar mengerahkan seluruh penduduk Madinah dan para pemimpin perbatasan untuk menyerbu orang-orang arab yang murtad sekitar Madinah ataupun turut membantu musuh yang sebelumnya menyerang madinah.
Ø  Abu Bakar telah membekali setiap panglima pasukan sepucuk surat kepada orang-orang murtad, dan memerintahkan setiap panglima berangkat dengan kelompoknya masing-masing.
Ø  Abu Bakar melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima perang dalam operasi menumpaskan golongan murtad.
Ø  Peperangan Buzaah dan penyerangan ke Bani Asad. Khalid dapat mengalahkan dua pasukan yang hebat iaitu pasukan Thulaihah dan pasukan Uyainah bin Hishn.
Ø  Utusan Bani Asad dan Ghathafan kepada Abu Bakar untuk meminta pendamaian. Abu bakar memberi dua alternative kepadanya iaitu pertama peperangan yang akan menghabisi mereka, kedua yang menghina mereka.
Ø  Abu Bakar mengutuskan Khalid al- Walid untuk memerangi bani Hanifah di Yamamah.
Ø  Khalid berjalan menuju Bani hanifah dan tiap kali melewati kaum yang murtad , ia pasti menghabisinya.
Ø  Khalid menyerbu mereka hingga lari bercerai-berai dan akhirnya Khalid berhasil mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab.
Wallahu’alam.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...