Perkara khusus bagi Nabi Muhammad SAW

Terdapat 4 jenis perkara yg khusus bagi Nabi s.a.w

1. Mubahaat : Perkara-perkara yang harus

Contoh:
a) Nabi s.a.w boleh meneruskan puasa dari siang ke malam.
b) Nabi s.a.w boleh mengeluarkan hukuman berdasarkan pengetahuan baginda sendiri tetapi seseorang hakim hendaklah mempunyai saksi dan bukti-bukti yang kuat bagi mengeluarkan hukuman

2. Muharramaat : Perkara-perkara yang haram

Contoh : a) Nabi s..a.w haram menerima sedekah

3. Wajibaat : Perkara-perkara yang wajib

Contoh : a) Nabi s.a.w wajib menunaikan solat dhuha, witir, melakukan ibadah korban, bersiwak sebelum solat dsb

4. Kelebihan dan kemuliaan

Contoh : Rasulullah s.a.w adalah:-

a) penutup sekalian nabi
b) penghulu segala anak Adam
c) orang yang pertama keluar dari bumi ketika dibangkitkan
d) nabi yang pertama memasuki syurga
e) orang pertama yang memberi syafa’at
f) diutus untuk semua makhluk
g) boleh kahwin tanpa wali,saksi dan mahar
i) isteri-isteri baginda tidak boleh dikahwini setelah kewafatan
baginda


Muhammad Hizamuddin
Kitab Nur az-Zalam pengajian pd 22 feb 2009

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...