Audio : Safinatu An-Naja ( 23 Sept 2014 )

Safinatun Naja


Penyampai: Ustaz Rafzan bin Razak 
Tarikh     : 23.09.2014
Hari         : Khamis
Masa        : 4.00 - 6.00 petang
Tempat    : Qaah Ibn Sina
Anjuran    : Madrasah Imam Nawawi 
                 Biro Pembangunan Insan 
                 PERUBATAN Cawangan Mansurah

Link untuk audio pengajian ini boleh didapati di sini Klik di sini


1. Safinatu Naja
-Bermaksud bahtera penyelamat
-Juga dikenali sebagai "Qowaribun Naja"

2. Beza hidayah dan taufiq
- Hidayah : sudah ada daripada Allah kepada manusia, contohnya Al-Qur’an.
- Taufiq : Allah yang menurunkan taufiq yang menggerakkan hati manusia kepadaNya.

3. Kunci kepada ibadah adalah aqidah.
- Contoh : Kisah pembunuh yang telah membunuh 99 orang, bertemu seorang abid yang mengatakan dosanya amat banyak dan tidak akan diampunkan oleh Allah. Maka pembunuh tersebut membunuh abid itu. Seterusnya dia ingin bertaubat dan disuruh untuk berjumpa dengan seorang alim ulama. Dalam perjalanan, dia meninggal. Para malaikat berselisih pendapat sama ada ingin memasukkan pembunuhtersebut ke syurga atau neraka. Akhirnya pembunuh tersebut masuk syurga dengan izin Allah kerana jarak untuk ke alim ulama itu lebih dekat.

4. Bismikallahumma.
-Pada zaman penindasan yang dilakukan oleh arab jahiliyyah keatas kaum muslimin, pembesar-pembesar arab melakukan pemboikotanbesar-besaran dengan niat untuk memaksa kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Surat notis boitkot ditampal didinding dan dimulakan dengan kalimah “Bismikallahumma”, yang membawa maksud ,; dengan nama Engkau (Allah), Tuhan kami. Mereka berjanji akan menamatkan boikot sekiranya surat itu musnah. Dengan izi Allah surat itu musnah dimakan anai-anai kecuali kalimah “Bismikallahumma”.

5. Keberkatan adalah subjektif.

6. Rukun Islam
- Solat merupakan hak manusia kepada Allah
- Zakat merupakan hak manusia kepada manusia.

7. Rukun Iman
-Jika tidak beriman dengan salah satu rukun iman, maka tiadalah iman.
- contoh : golongan anti-hadis yang tidak beriman kepada hadis-hadis nabi.
- Perkataan “La Ma’buda illaLlah” juga merupakan doa untuk kuat semangat dan boleh dibaca ketika hati sedang diuji dengan sembahan-sembahan selain Allah.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...