Audio : Qawaid Fiqhiyyah ( 31 Dis 2013 )

Pengajian Qawaid FiqhiyyahPenyampai: Al Fadhil Ustaz Mohammad Fakhrullah bin Abd Halim - Mahasiswa Universiti Al- Azhar        
Kitab            : Qawaid Fiqhiyyah
Penulis        : Hj. Mohd Qary Al - Tantawy Mesry Al - Kelantani
Tarikh          : 31. 12. 2013
Hari              : Selasa
Masa             : 3.15 - 4.30 petang
Tempat       : Qa'ah Ibnu Sina (Tira'h)
Anjuran      : Madrasah Imam Nawawi  
                         Unit Pembangunan Insan 
                         PERUBATAN Cawangan Mansurah

Link untuk audio pengajian ini boleh didapati di sini Klik di sini


[Ringkasan Kelas Tafaquh Mingguan MIN 31/12/2013]


Perkara Yang Yakin Tidak Dihilangkan Oleh Keraguan (SYAK)
Kaedah Kelima :
Asas Di Dalam Percakapan Ialah Hakikat

Percakapan manusia
terbahagi kepada dua : - Kalam hakiki – Majazi
Cth : Suami berkata kepada isterinya “kita harini dah tak ada apa- apa”, ianya merupakan kalam hakiki. Bagi kalam majazinya bermaksud bahawa si suami dan si isteri sudah tidak mempunyai apa-apa hubungan.
Cth : Menurut mazhab Syafie, jikalau kita sentuh wanita sama ada mempunyai syahwat atau pun tidak tetap batal wudhu seseorang itu. Manakala menurut mazhab Hanafi, jikalau kita sentuh wanita sama ada mempunyai syahwat atau tidak tetap tidak batal wudhu seseorang itu tetapi tetap dosa, kerana menurut mazhab Hanafi ayat didalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah S.W.T itu adalah ayat majazi bukan ayat hakiki. Hal ini kerana merujuk kepada dalil yang sama tetapi perbezaan pendapat dan pemahaman yang berbeza.

Pandangan para ulama Qawaid Fiqhiyyah :
1- Kata Ibnu al-Qas :
Apabila seseorang itu ragu akan hukumnya maka hukum itu kembali kepada asal hukum tersebut.
Cth : Seseorang yang syak adalah ia telah menyapukan khufnya semasa bermukim atau musafir maka dihukumkan dengan tamat tempohnya. Maka batal musafirnya dan dia kembali menjadi mukim.

2- Kata Syeikh Abu Hamib al-Isfirayini :
i- Syak yang berlaku ke atas perkara yang asalnya haram
Cth : Sesorang itu pergi ke sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada orang bukan Islam, kemudian dia ingin membeli daging, hukumnya haram kerana tidak diketahui daging itu disembelih oleh orang yang islam ataupun bukan.
ii- Syak yang berlaku ke atas perkara yang asalnya harus
Cth : Seorang yang mendapati air yang berubah dan perubahan itu mungkin disebabkan oleh najis atau lama bertakung maka haruslah ia bersuci dengannya kerana beramal dengan ghalib dan beramal dengn asalnya yang suci.
iii- Syak yang tidak di ketahui asalnya
Cth : Kita berniaga dan kita berjual beli dengan orang yang kita tak tahu pekerjaannya, contohnya orang itu pencuri kita berjual beli dengan dia tetapi adakah duit itu duit haram dan tidak semestinya semua duit itu duit haram, maka kita boleh ambil duit tersebut.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...