Benda-benda Najis

1. Arak dan semua cecair yang memabukkan

2. Anjing dan babi

3.  Bangkai 
definasi haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak
- semua yang disembelih untuk berhala dan yang disebut dengan nama selain nama Allah juga termasuk dalam hukum bangkai
bangkai yang tidak najis – bangkai (mayat) manusia, ikan dan belalang

4. Darah yang mengalir dan nanah 
- hati dan limpa dikecualikan daripada darah yang dihukum najis

5. Air kencing manusia dan binatang serta tahi kedua-duanya

6. Setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidup 
- rambut dan bulu haiwan yang boleh dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum ini

7. Susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya 
- seperti keldai dan seumpamanya

~ PDF IV akhawat - Kitab Fiqh Manhaji ~

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...