Audio: Riyadus Solihin (29 Nov 2014)

Pengajian Riyadhus Solihin

Penyampai: Ustaz Daud 
Kitab        : Riyadhus Solehin  
Tarikh      : 15.11.2014
Hari         : Sabtu
Masa        : 3.30 - 5.30 petang
Tempat    : Qaah Ibn Sina (Qis)
Anjuran    : Madrasah Imam Nawawi 
                 Biro Pembangunan Insan 
                 PERUBATAN Cawangan Mansurah

Link untuk audio pengajian ini boleh didapati di sini Klik di sini


Taubat
- sambungan penerangan mengenai hadis 21 yang menceritakan mengenai kisah Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’ah al-Amiri dan Umayyah al-Waqifi yang tidak menyertai peperangan Tabuk tanpa keuzuran.
- Apabila Rasulullah s.a.w pulang daripada peperangan Tabuk, baginda Nabi s.a.w memanggil orang-orang yang tidak mengikuti peperangan untuk mengemukakan alas an masing-masing.
- Mereka yang tidak menyertai peperangan mengemukakan alasan masing-masing dan bersumpah dalam mengemukakan alas an tersebut. Baginda Nabi s.a.w menerima alasan mereka secara terus terang dan berbai’ah serta memohon pengampunan untuk mereka dan menyerahkan segala yang ada di dalam hati mereka kepada Allah.
- Ka’ab bin Malik berkeinginan untuk berdusta, tetapi beliau sedar dengan kedustaan itu tidak dapat menyelamatkan dirinya daripada Nabi s.a.w dan Allah, maka Ka’ab bin Malik membuat keputusan untuk berkata jujur.
- Rasulullah bersabda “tentang orang ini, maka percakapannya memang benar – tidak berdusta. Oleh sebab itu bolehlah engkau berdiri sehingga Allah memberi keputusannya tentang dirimu.” Kepada Ka’ab bin Malik
-Baginda s.a.w melarang kaum Muslimin untuk bercakap dengan 3 orang tersebut selama 50 hari, siang dan malam.
- diantara 3 orang yang diuji, Ka’ab bin Malik adalah yang termuda. Beliau tetap keluar dari rumahnya untuk menunaikan solat berjemaah, berjalan-jalan di pasar dan member salam kepada baginda Nabi s.a.w.
- dalam tempoh tersebut, Ka’ab bin Malik juga pernah merima surat tawaran daripada raja Ghassan yang beragama Kristian untuk mengikuti nya, akan tetapi surat tersebut dibakar oleh Ka’ab bin Malik.
- Baginda Nabi s.a.w memerintahkan isteri-isteri 3 orang tersebut untuk mengasingkan diri daripada suami mereka bermula pada malam yang ke 40 hari pemulauan.
- Sepanjang tempoh pemualauan, jiwa mereka terasa amat sempit, dan bumi yang luas terasa amat kecil.
- Pada hari ke 50, taubat mereka diterima oleh Allah s.w.t dengan turunnya wahyu dalam surah Attaubah, ayat 117-119.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...